آدرس

اهواز، امانیه، خیابان سقراط غربی بین انقلاب و پودات، ساختمان شماره 3 پارک علم و فناوری خوزستان، پلاک 91

تلفن

061-91001077 (10 خط)

تلفن های داخلی :

101 : مدیریت                      102 : مدیر داخلی
103 : مدیر فنی                     104 : تدارکات
105 : معاونت                      107 : مدیر مالی
108 : مدیر بازرگانی                106-110 : واحد بازرگانی

109: واحد it