تعمیر بوردهای YPK و YPP و YPQ درایوTYRAK

بوردهای YPK107E و YPP105 و YPQ108 درایو موتور DC ، مدل TYRAK از شرکت ABB