تعمیر دستگاه اتوماتیک جوش زیر پودری

تعمیر و راه اندازی دستگاه اتوماتیک جوش زیر پودری ساخت کارخانه OXYTECHNIK آلمان به نام Automatic Welding Machine :
یکی از دستگاههای مورد استفاده در کارگاه مرکزی شرکت های فولادی ،دستگاه جوش زیرپودری است. این دستگاه در ترمیم واصلاح شافت ها وغلطک های نورد که دچار خوردگی و ناهمواری سطحی و یا کاهش قطر گردیده اند به کار می رود. این دستگاه دارای یک میز تراش همراه با سه نظام مربوطه است که با قرار دادن غلطک ها درون سه نظام با دور قابل تنظیم ، امکان جوشکاری غلطک فراهم می گردد.
دستگاه دارای یک نازل جوش خودکار بوده که با تنظیم آن می توان در چند مرحله سطح غلطک یا شافت فولادی را جوشکاری نمود. بدین ترتیب قطر غلطک یا شافت افزایش می یابد. بدیهی است که برای هموار کردن سطح غلطک از دستگاه تراش غلطک استفاده می شود. فرایند جوشکاری زیر لایه ای از پودر مخصوص صورت می گیرد که از اکسیده شدن جوش جلوگیری می کند. این تجهیز از بخش های زیر تشکیل شده است :
سیستم کنترل مشتمل بر PLC 95U Siemence
سیستم قدرت شامل یک دستگاه ترانس جوش ومدار کنترل آن
سیستم پنو ماتیک و هیدرولیک دستگاه
در این پروژه کل بخش های کنترل دستگاه رفع نقص گردید و پس ازسرویس در مدار قرار گرفت.