تعمیر کنترلرهای توزین

از این کنترل کننده ها جهت انجام عملیات توزین کامیونها و تریلرهای حامل کالا استفاده می نمایند. برحسب نیاز از تعدادی لودسل(Load Cell) در یک مدار پل جهت اندازه گیری وزن استفاده می شود این لود سل ها با تولید سیگنالهای میلی ولت یا میلی آمپر نسبت به وزن اعمال شده بر روی صفحه توزین عکس العمل نشان می دهد این سیگنالها پس از طی مراحلی به ورودی این کنترلرها اعمال می گردند و با طی مراحل پیچیده ای  وزن محموله برروی صفحه نمایشگر کنترلر نمایش داده می شود . این کنترل کننده ها در شرایط محیطی مختلف پاسخ یکسانی ارائه می نمایند و قابلیت کالیبراسیون و همچنین حفظ داده هارا دارند . امکان ارسال داده ها به یک چاپگر در این کنترل کننده ها پیش بینی شده است. مبدلهای A/D بسیار دقیق در این سیستم مورد استفاده قرار گرفته است که خطای تبدیل در آن درحدود ۰ است .