تهیه و تامین انواع قطعات الکترونیک قدرت شامل انواع IGBT , thyristor , power diodes , mosfet , opto coupler , driver و سایر قطعات حوزه الکترونیک صنعتی 

این عناصر بر اثر عوامل مختلفی ممکن است معیوب گردیده و بهتر است انتخاب قطعات اصلی و با کیفیت توسط متخصصین مربوطه صورت پذیرد .

این شرکت با سابقه ی طولانی در تامین تجهیزات برای صنایع و ارتباطات پایدار با تأمین کنندگان بین المللی , قطعات مورد

نظر را از نمایندگی ها تامین و به مصرف کنندگان می‌رساند.