• دستگاه فلومیتر
  • سازنده: siemens
  • مدل  : DE-76181

زیمنس یکی از شرکت های بزرگ تولیدکننده تجهیزات ابزار دقیق در صنعت می باشد.فلومیتر های این شرکت در صنایع مختلف بسیار پر کاربرد هستند.به شکل کلی فلومیتر ها برای اندازه گیری مایع و گاز در لوله ها و مسیر ها مورد استفاده قرار می گیرند.همچنین می توانند به عنوان یک کنتور استفاده شده و دبی کلی عبوری سیال را اندازه گیری کنند.

شرکت مهندسی پیمان تحکیم خوزستان در زمینه ی تعمیر انواع فلومیتر ها متخصص بوده و تصویر فوق یکی از فلومیتر های تعمیر شده توسط متخصصین این شرکت می باشد.

برخی عیوب این دستگاه ها به شرح زیر می باشد:

  • عیوب در منبع تغذیه
  • خروجی نوسانی و غیر کالیبره
  • عیوب ارتباطی
  • نشت مایع در بدنه ی دستگاه

و غیره …

تماما توسط تیم فنی شرکت قابل رفع می باشد.