دستگاه کالیبراتور دمای حمام روغن EUiP PLB150

انواع سنسور های اندازه گیری دما شامل ترموکوبل ها ٬ RTD ها و … از جمله تجهیزات ابزاردقیق آنالوگ می باشند٬ که به علت تغییر شرایط محیطی و ماهیت سنسور به کار رفته در آنها و همینطور گذشت زمان که باعث استهلاک طبیعی آن ها می شود ٬ مقدار اندازه گیری آن ها دچار خطا می شود و لازم است به صورت دوره ای با یک دستگاه مرجع٬ دقت عملکرد آنها مورد تست قرار گیرد.

کالیبراتور دمای PLB با داشتن یک مخزن به عنوان حمام روغن با دمای کنترل شده این مهم را انجام می دهد و به عنوان یک مرجع با دقت مشخص جهت عملکرد انواع سنسور دما را نمایش می دهد.