کاربرد انکودرها

.

.

انکودرها یکی از عناصر اساسی در کنترل دور الکتروموتورها در صنایع می باشند.انکودرها با توجه به ساختار و عملکردشان به دو دسته تقسیم می شوند
•افزایشی (incremental)
•مطلق (absolute)
شرکت BEI یکی از شرکت های معتبر فرانسوی تولید کننده ی انکودر های صنعتی می باشد که در توان و مدل های متفاوتی از این نوع سنسور ها تولید می کند.
این شرکت توانایی تامین انواع مختلف انکودر هارا که در صنایع مختلف استفاده می شود را دارا می باشد‌
انکودر برای اندازه گیری در موارد زیر یه کار می رود.
-مکان(position)
-جهت(direction)
-سرعت (speed)
-شمارش(counts)
انکودر به زبان ساده حسگری است که از تجهیز اصلی feedback می گیرد و در توپولوژی های مختلف ،از چرخش دورانی(Rotation) استفاده کرده و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل میکند که توسط برخی از دستگاه های کنترلی مانند انواع درایوها ،شمارنده ها یا PLC و…قابل خواندن است.