تعمیر UPS-Infosec PMTT120KVA

UPS-Infosec PMTT 120 KVA  ساخت شرکت Infosec فرانسه بوده و برای تغذیه بارهای موتوری تا ۱۲۰KVA مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از ویژگیهای مهم این UPS قابلیت اتصال بارهای نامتقارن به خروجی این دستگاه می باشد. بعنوان مثال می توان به فارR ، مقدار۵۰KVA و به فاز S -باری درحدود ۴۰KVA و به فاز T ، باری درحدود ۳۰KVA اعمال نمود.
این UPS ها از ۴ ماژول الکترونیکی تشکیل شده اند که سهولت کار و تعمیر آن را موجب می گردد:

  • بورد CPU یا (Control Board) ، که عملیات تولید سیگنالهای کنترل و پالسهای آتش IGBT ها را بعهده دارد.
  • بورد مانیتور ، این بورد کلیه عملیات مانیتورینگ UPS را انجام می دهد.
  • بورد Auxiliary ، این بورد نقش تولید تغذیه سوئیچینگ را بعهده دارد.
  • بورد اصلی(Interface Board) نقش دریافت فرمانهای Contro lBoard و اعمال آن به مدارات آتش IGBT را بعهده دارد ، مدارات محافظ آتش در IGBT در این بورد قراردارد ، تغذیه با فرکانس بالا موسوم به HF-Supply در این بوردتولید می شود، فرمانهای موردنیاز جهت سوئیچهای استاتیک مربوط به خطوط ByPass و Inverter از طریق این بورد به سوئیچهای الکترونیکی اعمال می گردد همچنین سیگنالهای موردنیاز جهت اندازه گیری ولتاژها و جریانهای ورودی و خروجی نیز توسط این بورد بعنوان داده های FeedBack به بورد CPU یا (Control Board) و بورد مانیتورینگ انتقال داده می شود.
  • تغذیه باطری موردنیاز این دستگاه از طریق سری نمودن باطریهای ۱۰۰ آمپرساعت ۱۲ ولت برای تولید حدود ۵۴۰ ولت مستقیم به دست می آید .