اتوماسیون عملیات شسشتوی مخازن آب

تصفیه خانه آب شرکت فولاد خوزستان که وظیفه تأمین آب مصرفی آن شرکت را بعهده دارد جهت انجام عملیات خودکار شستشوی استخرهای تصفیه آب خود درخواستی را به این شرکت ارائه نمود. پس از انجام بررسی های لازم و مطالعه سیستم دستی اقدام به طراحی و اجرای عملیات مکانیزاسیون شستشوی تصفیه خانه های فوق با استفاده از کنترلرهای لوگوی زیمنس نمودیم که براین اساس در زمانهای مشخص فرمانهای لازم جهت باز و بسته نمودن شیرهای تخلیه لجن و شیرهای ورودی و خروجی آب و انجام فرایند شستشو بصورت خودکار صادر می گردد.