Proportional valves

در سیستمهای هیدرولیکی برای اعمال فرمان در بسیاری از موارد از شیرهای هیدرولیکی استفاده می شود این شیرها در انواع مختلف ساخته شده و بوسیله مدارات الکترونیکی فرمانهای لازم را اجرا می نماید. شیر تناسبی یا Proportional Valve یکی از انواع پرکاربرد از این دسته می باشد . ویژگی مهم این نوع شیرها این است که با دریافت فرمان به صورت جریان ۰ تا ۲۰mA یا ولتاژ ۰ تا ۱۰V بصورت خودکار و تناسبی نسبت به باز و بسته نمودن شیر اقدام می کنند .
نکته مهم این است که این شیرها بصورت داخلی دارای فیدبک بوده و میزان بازشدگی دریچه خودرا با فرمان اعمال شده تطبیق می دهند . در برخی از این نوع شیرها فیدبک موقعیت Position Feed Back نیز وجود دارد که می تواند برای اصلاح میزان باز شدگی شیر فرمان ورودی را اصلاح کند .
این شیرها ساخت شرکت Rexroth آلمان می باشند.
در فرایند راه اندازی شرکت فولاد اکسین بصورت اضطراری از این شرکت درخواست تعمیر فوری ۱۳ دستگاه از ۳ نوع مختلف این شیرها صورت گرفت که مطابق درخواست عملیات تعمیر و نصب و راه اندازی این شیرها با موفقیت انجام شد .