آدرس

         

دفتر تهران :

خیابان مفتح شمالی، خیابان زهره، پلاک ۱۴ٰمجتمع رزا، طبقه ۲،واحد ۴

  تلفن : ۸۶۰۷۳۳۲۵-۰۲۱

           

دفتر اهواز:

امانیه، خیابان سقراط غربی بین انقلاب و پودات، ساختمان شماره ۳ پارک علم و فناوری خوزستان، پلاک ۹۱

   تلفن : ۹۱۰۰۱۰۷۷-۰۶۱

تلفن

۰۶۱-۹۱۰۰۱۰۷۷ (۱۰ خط)

تلفن های داخلی :

۱۰۱ : مدیریت                      ۱۰۲ : مدیر داخلی
۱۰۳ : مدیر فنی                   ۱۰۴ : تدارکات
۱۰۵ : معاونت                      ۱۰۷ : مدیر مالی
۱۱۲ : مدیر بازرگانی              ۱۰۸ : واحد IT