معرفی واحد :

واحد  بازرگانی، بازاریابی و فروش یکی از ارکان اصلی شرکت محسوب شده که از بخش های چون بازاریابی و توسعه بازار، بازرگانی خارجی، فروش و خدمات پس از فروش تشکیل گردیده که در ذیل شرح وظایف به اختصار ارائه میگردد.

واحد بازاریابی و توسعه بازار در راستای تقویت بانک اطلاعاتی و تامین مشتریان جدید ، با توجه به احاطه کامل برشرایط حاکم بر بازار و همچنین بررسی تغییرات محسوس و غیر محسوس در اقتصاد کشور، اقدام به برنامه ریزی و ارائه طرح های کارشناسی جهت تامین و پوشش نیاز مشتریان بخشهای مختلف می نماید.

بخش فروش شرکت همواره سعی در برقرار کردن ارتباطی مستحکم با مشتریان خود دارد . ما معتقدیم که صداقت اولین رکن هر ارتباط سازنده ای است .این بخش علاوه بردریافت سفارشات ، شناسایی و درک نیازهای مشتریان سعی در ارائه بهترین راهکارها برای مشتریان نموده است.

شرکت به منظور ارائه خدمات پس از فروش به خریداران و حمایت از ایشان، با کمک کارشناسان متعهد و زبده خود پس از بررسی مشکلات بوجود آمده ، آماده ارائه سرویسها و تعمیرات مشمول وارانتی در تعمیرگاه مرکزی شرکت می باشد. شایان ذکر است که کلیه تعمیرات و سرویسهای ارائه شده از سوی این شرکت با انجام تستهای قبل از تحویل محصول به مشتریان تحویل می گردد.