معرفی واحد :

بر اساس درخواست کارفرما و نوع خدمات درخواستی، کارشناسان مربوطه جهت بررسی وضعیت سیستم به محل مورد نظر مراجعه نموده و پس از مطالعه ساختار سیستم و آشنایی با آن، خدمات مشاوره ای خود را اعلام می نماید. در صورتی که سیستم قابلیت بهینه سازی نداشته باشد می توان برای حصول نتایج مورد نظر، پیشنهادات جایگزینی را ارائه نمود. این واحد می تواند با طراحی انواع سیستم های الکترونیک، کنترل و یا قدرت، نیاز های صنعت را با ارائه راهکار های مناسب مرتفع سازد.

برای ارتقای ماشین آلات کارگاهی، می توان از PLC های جدید و یا درایو های به روز استفاده کرد حال آنکه مهارت تخصصی این شرکت در ارتقای سیستم های پیچیده تر می‌باشد. برای کاربردهای خاص تر نظیر سیستم های نیروگاهی، پتروشیمی و … تجزیه و تحلیل کامل سیستم پیشنهاد می گردد. با استفاده از این روش واحد های مورد نیاز جهت ساخت، بررسی شده و الگوریتم فعالیت آنها استخراج می‌شود. سپس با تحلیل نمونه های موجود که غالبا قدیمی و یا خارج از دسترس می‌باشند، تجهیزات متناسبی با عملکرد بهبود یافته، طراحی و ساخته شده و سپس عملکرد این سیستم ها با روش های مختلفی آزموده می شود تا از صحت کارکرد آن اطمینان حاصل کنیم. پس از ساخت نمونه های اولیه امکان تولید انبوه این قطعات و تجهیزات برای استفاده به عنوان قطعات یدک نیز مقدور می‌باشد.