معرفی واحد :

نگهداری و تعمیرات صحیح سیستم های صنعتی، یکی از مهمترین دلایل پایداری تولید می باشد.
تجهیزات صنعتی به دلایل مختلف اعم از شرایط محیطی،  بروز نوسانات شدید در برق ورودی، ایرادات مکانیکی، خطای اوپراتوری، عمر متوسط تجهیزات و… معیوب و دچار نقص درعملکرد می شوند. نگهداری صحیح از تجهیزات و انجام  سرویس های دوره ای پیش گیرانه (PM) ماشین آلات کارگاهی، می تواند از بروز خسارات ناشی از توقف خارج از برنامه جلوگیری نماید.
بدیهی است که همه تجهیزات تعمیر نمی‌شوند اما با استفاده از توان متخصصین خبره، بسیاری از تجهیزات می توانند از عمری دوباره بهره مند شوند.

تعمیرات از دید عده ای تنها به کار افتادن مجدد تجهیزات و خروجی آن فقط عملکرد دستگاه می باشد؛ اما در ایدئولوژی ما، این امر ابتدایی ترین دستاورد بوده و فعالیت های ما بسیار فراتر از این خدمات ساده می‌باشد. ما با ارائه راهکار های سازمانی ویژه  در تلاشیم تا با خدمات جامع بتوانیم خود را با انتظارات و استاندارد های بین المللی در صنایع، مطابقت دهیم.

تجربه طولانی مدت ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات ماشین آلات کارگاهی و سیستم های مختلف الکترونیک، ابزار دقیق، قدرت و اتوماسیون صنعتی بدون داشتن نقشه های الکترونیکی مدارات آنها، قابلیت و توانایی است که به ندرت در شرکتهای خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. خوشبختانه این ویژگی در برترین سطوح در کادر فنی این شرکت وجود داشته و  با گذشت زمان رشد قابل توجهی پیدا نموده است. این شرکت با تکیه بر توان مهندسین متخصص و کارآزمونده خود و تجربه سالها ارائه خدمات متنوع به شرکت ها و صنایع استان، گستره وسیعی از خدمات را به مشتریان خود ارائه می دهد؛ رمز موفقیت، ماندگاری و پیشرفت ما در این عرصه، تلاش و مداومت در افزایش  کیفیت خدمات و ارائه راهکار های نوآورانه می‌باشد.