تعمیرات درایو Altivar58

از ویژگی های این درایو دقت در تنظیم سرعت و سهولت در تنظیم پارامتر ها است.این درایو با دسترسی به تمام شبکه های ارتباط صنعتی و گزینه های متعدد در سیستم های اتوماسیون به سادگی با ماشین های پیچیده و پیشرفته سازگار میشود.

شرکت سازنده: Schneider Electric
کشورهای سازنده : فرانسه-اتریش-اندونزی-چین